Behandling

FYSIOTERAPI
Fysikalsk behandling                           kr 370,-

Veiledet trening, med henvisning           kr 209,-

Betaling etter hver konsultasjon om ikke annet er avtalt.

Kontonr: 49440802213

Oppdatert 02.01.2020
Untitled Document


Tana Fysikalske Institutt AS

Maskevarreveien 5
9845 Tana

 

ČálliidAdmin
MailAdmin