Makspuls
Makspuls test

 

Makspuls defineres som det maksimale antall ganger hjertet kan slå i løpet av et minutt. Den øvre grensen av pulsen er genetisk betinget, så makspulsen er ikke trenbar. Makspuls synker med alderen (med rundt et slag i året), og kan variere fra aktivitet til aktivitet. Det er ingen sammenheng mellom makspuls og hvor godt/dårlig trent du er.

 

Makspuls er tradisjonelt sett den vanligste parameteren å styre intensiteten ut fra innen Norsk utholdenhetsidrett. Det er svært enkelt å bruke i den daglige treningen. Men skal man få maksimalt utbytte av pulsbasert trening er det viktig at man har kjennskap til sin reelle makspuls. 

 

30.07.2018
Ole Henrik Somby
Untitled Document


Tana Fysikalske Institutt AS

Maskevarreveien 5
9845 Tana

 

ČálliidAdmin
MailAdmin